• فیلتر بلوم چیست؟

    فیلتر بلوم چیست؟

      به گزارش reportaj.me  و به نقل از wikipedia فیلتر بلوم یک ساختار داده احتمالی کارآمد در فضا است که توسط برتون هاوارد بلوم در سال ۱۹۷۰ طراحی شد و برای آزمایش اینکه آیا یک عنصر عضوی از یک مجموعه است استفاده می شود. مطابقت های مثبت کاذب ممکن است، اما منفی های کاذب امکان